Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Nieuwbouw Talentencentrum Bavel

Nieuwbouw Talentencentrum ten behoeve van KBS de Spindel, OBS de Toermalijn en Kober Kinderopvang

Start bouw: december 2019

Geplande oplevering: voorjaar/zomer 2021

Architect: Niels Peters

Aannemer: Breda Bouw BV

Aantal lokalen: 32

Huidige stand van zaken: Begin juli wordt de eerste verdiepingsvloer gestort. Aansluitend wordt het dak geplaatst en de gevelelementen. In het najaar gaan we in het gebouw binnenwanden, installaties en afwerkingen maken.