Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Nieuwbouw KBS de Wisselaar en Kober Kinderopvang

Nieuwbouw ten behoeve van KBS de Wisselaar en Kober Kinderopvang

Start bouw: zomer 2019

Geplande oplevering: zomer 2020

Architect: Rienks Architecten

Aannemer: Bouwbedrijf Boot

Aantal lokalen: 10 lokalen + groepsruimten voor Kober

Huidige stand van zaken: De ingebruikname van de nieuwe duurzame kbs De wisselaar inclusief gymzaal, is gepland voor begin juli 2020. Daarna volgt sanering en sloop van het bestaande vervallen schoolgebouw. Aansluitend zal dan de infrastructuur en de terreininrichting worden uitgevoerd. Begin oktober 2020 is het project in z’n volledigheid gerealiseerd.