Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Nieuwbouw KBS Zandberg opgeleverd

Op 18 december 2015 is de nieuwbouw van KBS de Zandberg opgeleverd. De werkzaamheden aan de entree nemen nog een aantal weken in beslag maar bijgaand al een impressie van het mooie nieuwe deel van deze school.


Uitbreiding KBS De Zandberg

02 december 2015

De Zandberg en Kober hebben gezamenlijk opgetrokken bij het realiseren van het huidige plan. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te scheppen waarin kinderen van ’s ochtends tot ’s avonds in een vertrouwde omgeving kunnen blijven. Als zij dan gedurende de dag ook nog dezelfde personen tegenkomen, ontstaat er ook in pedagogische zin een doorgaande lijn.

Wij gaan in de nieuwbouw 6 nieuw groepslokalen, een peuterspeelzaal, een teamkamer, een multifunctionele ruimte en een gymzaal realiseren. Daarnaast wordt er ook een nieuwe hoofdentree gerealiseerd, waar de administratie zal worden gehuisvest. Verder zullen er nog enkele interne aanpassingen plaatsvinden welke de functionaliteit van het gebouw zullen verhogen.

De verbinding met het aangrenzende kinderdagverblijf zal ook visueel worden versterkt door een opengewerkte tuinmuur.

De werkzaamheden zijn in maart 2015 gestart en de afronding is gepland voor december 2015.