Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Renovatie KBS Laurentius, terugblik op het project

1 april 2016

De renovatie van KBS Laurentius is het eerste project dat onder verantwoordelijkheid van BreedSaam is afgerond. In onderstaande documenten vindt u een terugblik van de projectleider op dit renovatieproject dat geleid heeft tot de eerste parel van BreedSaam.

Zie onderstaande documenten ter informatie: