Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Bouw gymzaal Brouwmeesterstraat vordert gestaag

1 april 2016

In november begon BreedSaam met de bouw van een gymzaal voor KBS St. Joseph aan de Brouwmeesterstraat. Inmiddels schiet de bouw al aardig op, zoals jullie kunnen zien! De kinderen van de St. Josephschool brachten onlangs een bezoek aan de bouwlocatie om zelf te zien hoe hun gymzaal er straks uit komt te zien.


Bouw gymzaal Brouwmeesterstraat gestart!

25 november 2015

In opdracht van BreedSaam is de firma Breda Bouw op 25 november jl. gestart met de bouw van een gymzaal aan de Brouwmeesterstraat. Deze gymzaal is bedoeld voor het gymonderwijs van BS St. Joseph, die nu tijdelijk gebruik maakt van een gymzaal van het Stedelijk Gymnasium. De gymzaal aan de Brouwmeesterstraat wordt naar verwachting in het voorjaar van 2016 opgeleverd.