Skip to main content
BreedSaam ontzorgt de scholen t.a.v. huisvestingsvragen en werkt derhalve vanuit een cultuur van dienstbaarheid. Het huisvestingsbedrijf is creatief, deskundig, en maakt dingen mogelijk.

Nieuw gebouw CBS de Fontein feestelijk geopend

Op donderdag 26 oktober jl. is de nieuwbouw van CBS De Fontein feestelijk geopend. Na enkele korte speeches knipte Wethouder Haagh samen met een stoere ridder en een mooie prinses van de school het openingslint door.

Daarna werd er op het schoolplein een dansvoorstelling gegeven met kasteel De Fontein als middelpunt en een ridder, twee prinsessen en groep 7 (lakeien en hofdames) als dansers. In de spetterende finale dansten alle kinderen van de school mee; veel van hen feestelijk uitgedost als ridder of prinses. Tot slot mocht iedereen over de rode loper kasteel De Fontein betreden.


De Fontein Geeren Zuid is klaar

De nieuwe school van de Fontein aan de Thomas Vincidor is klaar! Net voor de zomervakantie werd het pand opgeleverd en in de zomervakantie is hard gewerkt aan de inrichting. Al het harde werk heeft zich uitbetaald want na de zomervakantie konden de leerlingen van de Fontein hun mooie nieuwe school in gebruik nemen.


Legging van de eerste steen bij CBS De Fontein in Geeren-Zuid!

22 februari 2017

Op 22 februari 2017 werd officieel de eerste steen gelegd bij de nieuwbouw van De Fontein aan de Thomas Vincidorstraat in de wijk Geeren-Zuid. De hele school was aanwezig toen juf Bommeljé met de oudste en de jongste leerling de herdenksteen plaatste. De leerlingen hebben daarna nog een korte rondleiding op de bouwplaats gekregen. Oplevering van het nieuwe gebouw staat gepland voor de zomervakantie 2017.