KBS Laurentius – renovatie


Start bouw:
Januari 2015


Oplevering:
Zomer 2015


Aantal lokalen:


Project

De renovatie van KBS Laurentius is het eerste project dat onder verantwoordelijkheid van BreedSaam is afgerond. In onderstaande documenten vindt u een terugblik van de projectleider op dit renovatieproject dat geleid heeft tot de eerste parel van BreedSaam.