Bedrijfsstructuur

Het huisvestingsbedrijf (HVB) is lean en mean opgezet. Het is in feite een regie organisatie die niet alles zelf uitvoert, maar het beste uit de markt haalt tegen een betaalbare prijs. We spreken daarom van een professionele kern-organisatie, die in staat is te overzien wat het ontzorgen van de scholen inhoudt, die in staat is regie te voeren en te beoordelen wat de kwaliteit en prijsverhouding is van wat de markt levert en dat in optimale contracten kan vertalen.

De kern-organisatie van het HVB heeft expertise op 3 gebieden:

  • Bouwkundig en contractvorming
  • Financiën en control
  • Frontoffice (databeheer en bestuurs- en directiesecretariaat)

De kern-organisatie haalt het beste uit de markt op de volgende gebieden:

  • Bouwprojectmanagement en treasury
  • Boekhouding en accountancy
  • Juridische expertises en verzekeringen, prognoses en datasystemen

‘Iedereen is gelijk binnen de coöperatie. Onze gezamenlijke verantwoordelijkheid werkt inspirerend en motiverend’

Missie

BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor alle kinderen en voor het personeel van de scholen.

Visie

De schoolbesturen en de gemeente beogen met de doordecentralisatie de volgende doelen te bereiken:

  • De kinderen van Breda e.o. krijgen optimale kansen tot ontplooiing en succes aangeboden
  • betere schoolgebouwen realiseren, waarmee hogere leeropbrengsten kunnen worden behaald.

Om voornoemde doelen te bereiken, nemen de schoolbesturen gezamenlijk de zorgplichttaken van de gemeente over t.a.v. de schoolgebouwen van het PO/SO. Hiertoe gaan zij een duurzame samenwerking aan, die het mogelijk maakt om minder op basis van concurrentie en meer op basis van samenwerking tot betere oplossingen voor de onderwijshuisvesting in de wijken te komen.

‘Onze verbondenheid met de schoolbesturen is de
belangrijkste basis voor een goede samenwerking’

Wie zijn wij

BreedSaam is een coöperatie met een ALV als hoogste orgaan dat de belangrijkste besluiten neemt, een dagelijks bestuur voor het aansturen van het huisvestingsbedrijf en een Raad van Commissarissen voor het inhoudelijk toezicht op het bestuur. Daarmee is in het geheel van de governance voorzien.

Bij BreedSaam werken we met 9 personen aan goede onderwijshuisvesting voor scholen in Breda. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur, een Algemene LedenVergadering en een Raad van Commissarissen die op vaste momenten bij elkaar komen.

Huisvestingsbedrijf

Pieter van Hoorn, Directeur (aansturing organisatie)
Ron Swagemakers, Projectleider beheer en onderhoud (bouwkundig en contracten)
Michiel Pietersen, Projectleider beheer en onderhoud (bouwkundig en contracten)
Allard Zijlstra, Projectleider beheer en onderhoud (bouwkundig en contracten)
Chris Broekhuijsen, (Projectleider Installatietechniek)
Karin Dekkers, Office Manager (frontoffice en secretariaat)
Diny Ligthart, Financieel administratief medewerker (frontoffice en secretariaat)
Ceciel Schreuders, (Stafmedewerker vastgoed)
Robin Brouwer, Controller (financiën en control)

Dagelijks Bestuur

mw. L. van Beek, onafhankelijk voorzitter
Dhr. R. Lucieer, bestuurslid
Dhr. J. van Knijff, bestuurslid

Algemene Ledenvergadering (ALV)

Bij BreedSaam zijn 11 schoolbesturen aangesloten.

Bestuur, Raad van Commissarissen

Dhr. S. van den Eijnden, voorzitter
Mw. V. Buteijn, lid RvC

Vacatures

Lid Raad van Commissarissen

BreedSaam zoekt een nieuw lid voor haar Raad van Commissarissen. De profielschets voor de functie kunt u bekijken via onderstaande button. Wij nodigen u van harte uit om te reageren en ontvangen uw reactie graag uiterlijk vrijdag 15 januari 2021.

VACATURE LID RVC

‘Wij ontzorgen onze leden ten aanzien van hun

huisvestingstaken’.

Algemene voorwaarden

Bij coöperatie BreedSaam hanteren we algemene inkoop- en uitvoeringsvoorwaarden voor onze opdrachtnemers. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant in Breda onder KvK-nummer 61099368.
ALGEMENE VOORWAARDEN

Jaarverslag

Ons jaarverslag geeft een overzicht van de werkzaamheden in het betreffende jaar in onze organisatie, inclusief een financieel verslag.
JAARVERSLAG 2019