De school en het kinderdagverblijf zijn op 28 mei jl. opgeleverd. Inmiddels is men begonnen met de aanleg van de schoolpleinen en de buitenruimte van het kinderdagverblijf. De verhuizing van de scholen vindt plaats in de laatste week voor de schoolvakantie. Op 6 september start het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw, ook voor de kinderopvang.

Na de verhuizing worden de noodlokalen afgevoerd en wordt een deel van de Spindel gesloopt. Vervolgens kan een deel van het schoolplein en de zoen- en zoefstrook aangelegd. De sloop van de Toermalijn vindt plaats in september. Daarna voert door de gemeente nog het nodige werk uit in de openbare ruimte.

Al met al een mooie en veelbelovende start van het nieuwe schooljaar!