Op 15 september jl. is de mailbox van een medewerker van BreedSaam gehackt en zijn vanuit deze mailbox malwaremails met als onderwerp “betaling” verstuurd. De ontvangers van dit bericht zijn zo goed als mogelijk op de hoogte gesteld van verzending, maar het bleek helaas niet mogelijk alle ontvangers te achterhalen. Mocht u een dergelijke mail van ons ontvangen hebben, dan bieden wij u onze oprechte verontschuldigingen aan.

Voor zover wij nu kunnen nagaan, is er geen andere schade ontstaan dan het ongewenst verzenden van dit mailbericht. BreedSaam heeft het incident gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens en heeft maatregelen getroffen om de beveiliging van de eigen systemen nog verder te verbeteren.