Bedroefd heeft BreedSaam  kennis genomen van het overlijden van de heer Jan Mols, vanaf het eerste uur lid van de Raad van Commissarissen van BreedSaam. Jan was vanaf de oprichting bij BreedSaam betrokken en heeft als commissaris in de periode 2014-2018 een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van de coöperatie geleverd. Wij zijn Jan dankbaar voor zijn inbreng en wensen zijn familie veel sterkte bij dit grote verlies.

Bestuur en leden BreedSaam