Skip to main content
BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Vacature lid van de Raad van Commissarissen BreedSaam

18 april 2018

Inleiding

BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda. De coöperatie kent naast een Algemene Leden Vergadering, een bestuur en een Raad van Commissarissen (3 leden). De rol en positie van de Raad van Commissarissen is, conform de statuten, vooral adviserend van aard.

Vanwege het aflopen van de termijn van een van de zittende leden van de RvC, is BreedSaam op zoek naar nieuw lid.

Naast de bouwkundige en financiële aandachtsgebieden/ expertise, die reeds zijn ingevuld binnen de Raad, kent deze ook het aandachtsgebied bestuurskundige deskundigheid en ervaring. De vacature heeft betrekking op dit aandachtsgebied binnen de RvC.

Kandidaten dienen te beschikken over bestuurlijke ervaring/competenties, met name in de maatschappelijke- en overheidssector. Ervaring en bekendheid met het onderwijs, alsmede ervaring als commissaris is een pre.

Functie-eisen

• woont in de regio waarbinnen BreedSaam actief is,

• beschikt over een relevant gemeentelijk, regionaal politiek/ maatschappelijk netwerk,

• kunt focus aanbrengen in beleidsdocumenten en andere cyclische processen,

• verdiept zich in de onderwijssector en hebt daar affiniteit mee,

• hebt bestuurlijke ervaring in de maatschappelijke sector, en/of

• hebt kennis en ervaring op het bestuurlijk terrein van onderwijs en overheid,

• kunt begrotingen, businesscase en bestuurs- en managementrapportages analyseren.

De kandidaat dient de ALV en het bestuur te kunnen adviseren en te beschikken over kerncompetenties als: strategisch inzicht, kritisch-analytisch vermogen, integriteit en maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Benoeming

Benoeming geschiedt overeenkomstig de door de ALV vastgestelde statuten. U wordt met algemene stemmen door de ALV benoemd voor een periode van vier jaar en bent eenmalig herbenoembaar.

U kunt niet benoemd worden indien u:

• werkzaam bent bij BreedSaam

• werkzaam bent bij een lid van BreedSaam

• deel uitmaakt van het bestuur of de Raad van Toezicht van een lid van BreedSaam

Reageren en planning gesprekkens

Wij verzoeken u uw reactie met CV voor dinsdag 15 mei te richten aan k.dekkers@breedsaam.nl, de gesprekken met kandidaten vinden plaats op vrijdagmorgen 1 juni 2018.

Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de heer Stan van den Eijnde, voorzitter RvC en/of de heer Arnoud Wever, voorzitter ALV. U kunt hen bereiken via het secretariaat van BreedSaam, k.dekkers@breedsaam.nl of tel. 076-3030036.

Laatste nieuws

29 oktober 2019
Vacature Projectleider Lees meer ››

Ter uitbreiding van de afdeling techniek zijn wij op zoek naar een zelfstandig Projectleider Beheer, Onderhoud en Projecten.

Lees meer ››
09 april 2019
BN de Stem: Eindelijk groen licht voor gezamenlijk gebouw Bavelse scholen Lees meer ››

BAVEL - Eindelijk, eindelijk. De bouw van de nieuwe basisschool van Bavel gaat eind september dit jaar aanvangen. Het traject zal waarschijnlijk zo'n...

Lees meer ››
28 januari 2019
Oplevering Fontein Kameelstraat Lees meer ››

Afgelopen week is het gerenoveerde pand van de Fontein aan de Kameelstraat opgeleverd.

Lees meer ››
18 april 2018
Vacature lid van de Raad van Commissarissen BreedSaam Lees meer ››

BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70...

Lees meer ››
21 maart 2018
Inloopavond Bavelse scholen 20 maart Lees meer ››

Op 20 maart jl. vond er inloopavond voor omwonenden van het nieuwbouwproject in Bavel plaats. Onderstaand treft u de presentatie aan die die avond...

Lees meer ››
30 oktober 2017
Nieuw gebouw CBS de Fontein feestelijk geopend Lees meer ››

Op donderdag 26 oktober jl. is de nieuwbouw van CBS De Fontein feestelijk geopend. Na enkele korte speeches knipte Wethouder Haagh samen met een...

Lees meer ››
29 oktober 2017
Start project Brabantpark-Heusdenhout: fase 1: renovatie Tweesprong Lees meer ››

In de afgelopen herfstvakantie zijn de werkzaamheden gestart om OBS de Tweesprong te renoveren en uit te breiden.

Lees meer ››
06 september 2017
Geeren Zuid Lees meer ››

De nieuwe school van de Fontein aan de Thomas Vincidor is klaar! Net voor de zomervakantie werd het pand opgeleverd en in de zomervakantie is hard...

Lees meer ››
12 juni 2017
BreedSaam in Breda zoekt voor haar organisatie een Financieel Controller Lees meer ››

De controller binnen BreedSaam is een financieel-economisch expert die het Bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV), Raad van Commissarissen...

Lees meer ››
15 mei 2017
Opening Ons SBO Lees meer ››

Op 12 mei jl. werd in het voorjaarszonnetje de verbouwde en uitgebreide locatie van Ons SBO aan de Ruusbroecstraat geopend. De kinderen en gasten...

Lees meer ››