Skip to main content
BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Nieuw gebouw CBS de Fontein feestelijk geopend

30 oktober 2017

Op donderdag 26 oktober jl. is de nieuwbouw van CBS De Fontein feestelijk geopend. Na enkele korte speeches knipte Wethouder Haagh samen met een stoere ridder en een mooie prinses van de school het openingslint door.

Daarna werd er op het schoolplein een dansvoorstelling gegeven met kasteel De Fontein als middelpunt en een ridder, twee prinsessen en groep 7 (lakeien en hofdames) als dansers. In de spetterende finale dansten alle kinderen van de school mee; veel van hen feestelijk uitgedost als ridder of prinses. Tot slot mocht iedereen over de rode loper kasteel De Fontein betreden.

Lees meer over dit project

Laatste nieuws

30 oktober 2017
Nieuw gebouw CBS de Fontein feestelijk geopend Lees meer ››

Op donderdag 26 oktober jl. is de nieuwbouw van CBS De Fontein feestelijk geopend. Na enkele korte speeches knipte Wethouder Haagh samen met een...

Lees meer ››
29 oktober 2017
Start project Brabantpark-Heusdenhout: fase 1: renovatie Tweesprong Lees meer ››

In de afgelopen herfstvakantie zijn de werkzaamheden gestart om OBS de Tweesprong te renoveren en uit te breiden.

Lees meer ››
06 september 2017
Geeren Zuid Lees meer ››

De nieuwe school van de Fontein aan de Thomas Vincidor is klaar! Net voor de zomervakantie werd het pand opgeleverd en in de zomervakantie is hard...

Lees meer ››
12 juni 2017
BreedSaam in Breda zoekt voor haar organisatie een Financieel Controller Lees meer ››

De controller binnen BreedSaam is een financieel-economisch expert die het Bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV), Raad van Commissarissen...

Lees meer ››
15 mei 2017
Opening Ons SBO Lees meer ››

Op 12 mei jl. werd in het voorjaarszonnetje de verbouwde en uitgebreide locatie van Ons SBO aan de Ruusbroecstraat geopend. De kinderen en gasten...

Lees meer ››
24 april 2017
Opening Okba Ibnoe Nafi Lees meer ››

De school is al even in gebruik maar op vrijdagmiddag 31 maart jl. werd de gerenoveerde school van IBS Okba Ibnoe Nafi officieel geopend. Bestuur,...

Lees meer ››
23 april 2017
Afscheid Max Hoefeijzers en Frank van Esch Lees meer ››

Na afloop van de ledenvergadering van 30 maart jl. namen we als BreedSaam afscheid van twee van onze “founding fathers”, de heren Max Hoefeijzers en...

Lees meer ››
15 februari 2017
Brederocollege officieel onthuld Lees meer ››

Op woensdag 1 februari jl. werd het vernieuwde locatie van het Brederocollege officieel onthuld. Speciale gast was Alexander Pechtold van D66, die ook...

Lees meer ››
26 januari 2017
Communicatie Nieuwbouw Bavel Lees meer ››

Begin 2016 is begonnen met het ontwerp van het Integraal kind Centrum (IKC) in Bavel. In dit ontwerp is niet alleen ruimte voor de beide scholen, ook...

Lees meer ››
18 april 2016
Nieuwbouw KBS Petrus en Paulus geopend Lees meer ››

Op 15 april jl. werd de nieuwbouw van de KBS Petrus en Paulus feestelijk geopend en werd de uitbreiding officieel in gebruik genomen. Kijk snel naar...

Lees meer ››