Skip to main content
BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Communicatie Nieuwbouw Bavel

26 januari 2017

IKC Bavel (het ontwerp)

Begin 2016 is begonnen met het ontwerp van het Integraal kind Centrum (IKC) in Bavel. In dit ontwerp is niet alleen ruimte voor de beide scholen, ook kinderopvang, judo, dans en het verenigingsleven van Bavel krijgt een plek in de IKC. Op dit moment worden de laatste overleggen met de scholen en de kinderopvang gevoerd om zo het voorlopig ontwerp definitief vast te kunnen stellen. Ook bespreken we het ontwerp nog met de medezeggenschapsraden van beide scholen, de oudercommissie van Kober, de Klankbordgroep en de Dorpsraad.

Planning

Toen een jaar geleden gestart werd met de planvorming van de nieuwbouw van het IKC in Bavel stond de oplevering in het 2e kwartaal 2018 gepland. Door de integratie van de kinderopvang in het project is wat vertraging opgelopen in het ontwerpproces. Daarnaast worden nog gesprekken gevoerd met de gemeente over de planvormingen en inrichting openbaar gebied. Het is nu nog onduidelijk of het gaat lukken om IKC Bavel op te leveren Kerst 2018. Binnenkort kan hierover meer duidelijkheid gegeven worden.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de realisatie van de nieuwbouw zal een deel van de basisschool De Spindel en het bestaande gebouw van Kober gesloopt worden. Het schoolgebouw van De Toermalijn kan blijven staan. Om de overlast qua tijdelijke huisvesting voor beide scholen zoveel mogelijk gelijk te houden wordt nauwkeurig gekeken naar de inzet van de schoolgebouwen die behouden blijven en voor welke groepen van beide scholen tijdelijke huisvesting op een andere locatie gezocht wordt. Uitgangspunt is dat beide scholen evenredig van deze andere locatie gebruik gaan maken. Ook de kinderopvang wordt meegenomen.

Op het moment worden de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot de tijdelijke huisvesting. Zodra hier meer duidelijk over is, wordt hierover gecommuniceerd.

Plattegrond begane grond

Plattegrond eerste verdieping

Laatste nieuws

29 oktober 2019
Vacature Projectleider Lees meer ››

Ter uitbreiding van de afdeling techniek zijn wij op zoek naar een zelfstandig Projectleider Beheer, Onderhoud en Projecten.

Lees meer ››
09 april 2019
BN de Stem: Eindelijk groen licht voor gezamenlijk gebouw Bavelse scholen Lees meer ››

BAVEL - Eindelijk, eindelijk. De bouw van de nieuwe basisschool van Bavel gaat eind september dit jaar aanvangen. Het traject zal waarschijnlijk zo'n...

Lees meer ››
28 januari 2019
Oplevering Fontein Kameelstraat Lees meer ››

Afgelopen week is het gerenoveerde pand van de Fontein aan de Kameelstraat opgeleverd.

Lees meer ››
18 april 2018
Vacature lid van de Raad van Commissarissen BreedSaam Lees meer ››

BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70...

Lees meer ››
21 maart 2018
Inloopavond Bavelse scholen 20 maart Lees meer ››

Op 20 maart jl. vond er inloopavond voor omwonenden van het nieuwbouwproject in Bavel plaats. Onderstaand treft u de presentatie aan die die avond...

Lees meer ››
30 oktober 2017
Nieuw gebouw CBS de Fontein feestelijk geopend Lees meer ››

Op donderdag 26 oktober jl. is de nieuwbouw van CBS De Fontein feestelijk geopend. Na enkele korte speeches knipte Wethouder Haagh samen met een...

Lees meer ››
29 oktober 2017
Start project Brabantpark-Heusdenhout: fase 1: renovatie Tweesprong Lees meer ››

In de afgelopen herfstvakantie zijn de werkzaamheden gestart om OBS de Tweesprong te renoveren en uit te breiden.

Lees meer ››
06 september 2017
Geeren Zuid Lees meer ››

De nieuwe school van de Fontein aan de Thomas Vincidor is klaar! Net voor de zomervakantie werd het pand opgeleverd en in de zomervakantie is hard...

Lees meer ››
12 juni 2017
BreedSaam in Breda zoekt voor haar organisatie een Financieel Controller Lees meer ››

De controller binnen BreedSaam is een financieel-economisch expert die het Bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV), Raad van Commissarissen...

Lees meer ››
15 mei 2017
Opening Ons SBO Lees meer ››

Op 12 mei jl. werd in het voorjaarszonnetje de verbouwde en uitgebreide locatie van Ons SBO aan de Ruusbroecstraat geopend. De kinderen en gasten...

Lees meer ››