Het laatste nieuws

Vacature lid van de Raad van Commissarissen (RvC)

BreedSaam is op zoek naar een nieuw lid voor haar Raad van Commissarissen. Reacties graag uiterlijk vrijdag 15 januari 2021.

Update meldportaal Axxerion

Met ingang van 1 december 2020 zijn de laatste twee besturen (PCPO Midden-Brabant en Driespan) aangesloten op dit meldportaal.

Stand van zaken Energiecollectief

Bijna alle schoolbesturen hebben bevestigd deel te nemen aan het energiecollectief van BreedSaam (twee landelijke organisaties hebben nog wat meer tijd nodig voor het besluitvormingstraject).

BreedSaam in BN De Stem

BreedSaam bestaat inmiddels alweer ruim 5 jaar! BN De Stem maakte de balans op in een paginagroot artikel. Zij interviewden Harry Reininga en Pieter van Hoorn over onze succesvol gebleken werkwijze.

Afscheid Harry Reininga

In de Ledenvergadering van 8 oktober jl. namen we afscheid van Harry Reininga. Gedurende zijn termijn als voorzitter van het bestuur van BreedSaam zijn, in goede samenwerking met de directeur, mooie resultaten behaald.

Klaar voor de toekomst met ons Energiecollectief

BreedSaam heeft onder meer als doel om het energieverbruik van haar gebouw-portefeuille te verduurzamen en te verminderen passend bij de klimaatdoelstellingen en dit uit te voeren.