Skip to main content
BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Inloopavond Bavelse scholen 20 maart

21 maart 2018

Op 20 maart jl. vond er inloopavond voor omwonenden van het nieuwbouwproject in Bavel plaats. Onderstaand treft u de presentatie aan die die avond gegeven is.

Presentatie Brede School Bavel

Lees meer over dit project


Nieuw gebouw CBS de Fontein feestelijk geopend

30 oktober 2017

Op donderdag 26 oktober jl. is de nieuwbouw van CBS De Fontein feestelijk geopend. Na enkele korte speeches knipte Wethouder Haagh samen met een stoere ridder en een mooie prinses van de school het openingslint door.

Daarna werd er op het schoolplein een dansvoorstelling gegeven met kasteel De Fontein als middelpunt en een ridder, twee prinsessen en groep 7 (lakeien en hofdames) als dansers. In de spetterende finale dansten alle kinderen van de school mee; veel van hen feestelijk uitgedost als ridder of prinses. Tot slot mocht iedereen over de rode loper kasteel De Fontein betreden.

Lees meer over dit project


Start project Brabantpark-Heusdenhout: fase 1: renovatie Tweesprong

29 oktober 2017

In de afgelopen herfstvakantie zijn de werkzaamheden gestart om OBS de Tweesprong te renoveren en uit te breiden. De werkzaamheden maken onderdeel uit van het project Brabantpark-Heusdenhout, waarin de drie in de wijk aanwezige scholen (Tweesprong, Fontein en Weilust) een IKC in netwerkverband gaan vormen. BreedSaam hoopt de werkzaamheden aan de Tweesprong aan het einde van dit schooljaar te kunnen afronden, waarna fase 2, de renovatie van de Fontein aan de Kameelstraat, ter hand genomen zal worden.


Opening Ons SBO

15 mei 2017

Op 12 mei jl. werd in het voorjaarszonnetje de verbouwde en uitgebreide locatie van Ons SBO aan de Ruusbroecstraat geopend. De kinderen en gasten zagen hoe wethouder Haagh met enkele kinderen door het Ons SBO-schilderij stapte en gezamenlijk zongen ze het feestlied dat speciaal voor deze gelegenheid gemaakt was. Daarna was er gelegenheid de school te bezichtigen. De stad heeft er weer een mooie locatie bij!

Lees meer over dit project


Opening Okba Ibnoe Nafi

24 april 2017

De school is al even in gebruik maar op vrijdagmiddag 31 maart jl. werd de gerenoveerde school van IBS Okba Ibnoe Nafi officieel geopend. Bestuur, wethouder en team spraken de aanwezigen toe in de nieuwe gebedsruimte. Daarna was er gelegenheid om in groepjes de school te bezichtigen, die het thema Andalusië heeft gekregen. In de lokalen gaven enkele (stoere !) leerlingen een korte presentatie over een markante persoonlijkheid uit de Islamitische geschiedenis. De levens van deze markante persoonlijkheden komen ook terug in teksten die op de muren van de vernieuwde school zijn aangebracht. Na de rondleiding was er gelegenheid tot informeel samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje.

Lees meer over dit project


Afscheid Max Hoefeijzers en Frank van Esch

23 april 2017

Na afloop van de ledenvergadering van 30 maart jl. namen we als BreedSaam afscheid van twee van onze “founding fathers”, de heren Max Hoefeijzers en Frank van Esch. Beide heren hebben zich (samen met een aantal anderen) vele jaren ingezet om de droom die het onderwijs had ten aanzien van doordecentralisatie van de onderwijshuisvesting ook daadwerkelijk te realiseren. Tijdens het afscheid was er gelegenheid voor een lezing over duurzaamheid, enkele toespraken en uiteraard werd er ook nog even nagenoten onder het genot van een hapje en een drankje. BreedSaam dankt Max en Frank voor de grote betekenis die zij voor de organisatie hebben gehad.


Brederocollege officieel onthuld

15 februari 2017

Op woensdag 1 februari jl. werd het vernieuwde locatie van het Brederocollege officieel onthuld. Speciale gast was Alexander Pechtold van D66, die ook in gesprek ging met een aantal leerlingen van het Brederocollege. De aanwezigen werden vervolgens door leerlingen van het Brederocollege rondgeleid door het vernieuwde pand.

De renovatie van dit pand is onder regie van BreedSaam gefaseerd in de schoolvakanties uitgevoerd en heeft daarom enkele jaren geduurd. Het wachten is echter de moeite waard geweest, er staat nu een prachtig schoolgebouw! Onderstaande foto’s geven een beeld van het eindresultaat en de opening.

Lees meer over dit project

Officieel openingsmoment waarbij de afgebeelde poster horizontaal doorgeknipt wordt door Alexander Pechtold en Mirjam Haagh


Communicatie Nieuwbouw Bavel

26 januari 2017

IKC Bavel (het ontwerp)

Begin 2016 is begonnen met het ontwerp van het Integraal kind Centrum (IKC) in Bavel. In dit ontwerp is niet alleen ruimte voor de beide scholen, ook kinderopvang, judo, dans en het verenigingsleven van Bavel krijgt een plek in de IKC. Op dit moment worden de laatste overleggen met de scholen en de kinderopvang gevoerd om zo het voorlopig ontwerp definitief vast te kunnen stellen. Ook bespreken we het ontwerp nog met de medezeggenschapsraden van beide scholen, de oudercommissie van Kober, de Klankbordgroep en de Dorpsraad.

Planning

Toen een jaar geleden gestart werd met de planvorming van de nieuwbouw van het IKC in Bavel stond de oplevering in het 2e kwartaal 2018 gepland. Door de integratie van de kinderopvang in het project is wat vertraging opgelopen in het ontwerpproces. Daarnaast worden nog gesprekken gevoerd met de gemeente over de planvormingen en inrichting openbaar gebied. Het is nu nog onduidelijk of het gaat lukken om IKC Bavel op te leveren Kerst 2018. Binnenkort kan hierover meer duidelijkheid gegeven worden.

Tijdelijke huisvesting

Tijdens de realisatie van de nieuwbouw zal een deel van de basisschool De Spindel en het bestaande gebouw van Kober gesloopt worden. Het schoolgebouw van De Toermalijn kan blijven staan. Om de overlast qua tijdelijke huisvesting voor beide scholen zoveel mogelijk gelijk te houden wordt nauwkeurig gekeken naar de inzet van de schoolgebouwen die behouden blijven en voor welke groepen van beide scholen tijdelijke huisvesting op een andere locatie gezocht wordt. Uitgangspunt is dat beide scholen evenredig van deze andere locatie gebruik gaan maken. Ook de kinderopvang wordt meegenomen.

Op het moment worden de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot de tijdelijke huisvesting. Zodra hier meer duidelijk over is, wordt hierover gecommuniceerd.

Plattegrond begane grond

Plattegrond eerste verdieping


Renovatie Ons SBO

02 februari 2016

De renovatie voor ons SBO aan de Ruusbroecstraat is gestart en zal in verschillende fases verlopen. De eerste fases zijn gestart en verlopen voorspoedig. De  fundering voor de uitbreiding is inmiddels gestort, zoals jullie zien. De oplevering van de renovatie staat gepland voor 1 september 2016.

 

 

Nieuws archief

18 april 2016
Nieuwbouw KBS Petrus en Paulus geopend Lees meer ››

Op 15 april jl. werd de nieuwbouw van de KBS Petrus en Paulus feestelijk geopend en werd de uitbreiding officieel in gebruik genomen. Kijk snel naar...

Lees meer ››
11 april 2016
Renovatie Brederocollege op schema Lees meer ››

Het Brederocollege wordt in enkele fases geheel gerenoveerd. In de zomervakantie van 2015 en de kerstvakantie is al hard gewerkt aan de eerste fases,...

Lees meer ››
01 april 2016
Bouw gymzaal Brouwmeesterstraat vordert gestaag Lees meer ››

In november begon BreedSaam met de bouw van een gymzaal voor KBS St. Joseph aan de Brouwmeesterstraat. Inmiddels schiet de bouw al aardig op, zoals...

Lees meer ››
01 april 2016
Renovatie KBS Laurentius, terugblik op het project Lees meer ››

De renovatie van KBS Laurentius is het eerste project dat onder verantwoordelijkheid van BreedSaam is afgerond. In onderstaande documenten vindt u een...

Lees meer ››
02 februari 2016
Renovatie Ons SBO Lees meer ››

De renovatie voor ons SBO aan de Ruusbroecstraat is gestart en zal in verschillende fases verlopen.

Lees meer ››
11 januari 2016
Vogelhuisjes Lees meer ››

In de afgelopen maanden zijn er nog enkele foto's van creatieve vogelhuisjes bijgekomen. We laten ze jullie graag zien !

Lees meer ››
18 december 2015
Presentatie stand van zaken op bijeenkomst Dorpsraad Bavel Lees meer ››
18 december 2015
Nieuwbouw KBS Zandberg opgeleverd Lees meer ››

Op 18 december 2015 is de nieuwbouw van KBS de Zandberg opgeleverd. De werkzaamheden aan de entree nemen nog een aantal weken in beslag maar bijgaand...

Lees meer ››
02 december 2015
Uitbreiding KBS De Zandberg Lees meer ››

De Zandberg en Kober hebben gezamenlijk opgetrokken bij het realiseren van het huidige plan. Wij vinden het belangrijk om een omgeving te scheppen...

Lees meer ››
01 december 2015
NBS Teteringen Lees meer ››
01 december 2015
Okba Ibnoe Nafi Lees meer ››

BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en...

Lees meer ››
01 december 2015
Renovatie KBS Laurentius Lees meer ››
25 november 2015
Bouw gymzaal Brouwmeesterstraat gestart! Lees meer ››

In opdracht van BreedSaam is de firma Breda Bouw op 25 november jl. gestart met de bouw van een gymzaal aan de Brouwmeesterstraat. Deze gymzaal is...

Lees meer ››
25 november 2015
Intern nieuws Lees meer ››

Ommoluptat voloribus et volupta spedit est autenim ullab inverum dolo modi dolorro corions equist et,

isque sequisit volupta tendaerum custruntis...

Lees meer ››