Nieuwe voorzitter

In de nieuwsbrief van december hebben we Liesbeth van Beek aan jullie voorgesteld als nieuwe voorzitter van het bestuur. Helaas heeft Liesbeth door omstandigheden haar taak bij BreedSaam moeten neerleggen. Inmiddels is Flip Verwaaijen als nieuwe bestuursvoorzitter aan de slag. Flip is gestart in het onderwijs en heeft na een aantal jaren de overstap gemaakt naar…

Project Horizon

Basisschool de Horizon in Prinsenbeek wordt op dit moment volledig gerenoveerd en verduurzaamd. Tegelijk wordt de school uitgebreid met drie klaslokalen en een tweede speellokaal. De kleutergroepen zijn tijdens de werkzaamheden op locatie gebleven en alle andere groepen tijdelijk ondergebracht bij de Griffioen en het Surplus-gebouw naast de Horizon. Alle installaties, zoals elektra, waterleiding, sanitair,…

Talentencentrum Bavel

De school en het kinderdagverblijf zijn op 28 mei jl. opgeleverd. Inmiddels is men begonnen met de aanleg van de schoolpleinen en de buitenruimte van het kinderdagverblijf. De verhuizing van de scholen vindt plaats in de laatste week voor de schoolvakantie. Op 6 september start het nieuwe schooljaar in het nieuwe gebouw, ook voor de…