Afscheid Harry Reininga

In de Ledenvergadering van 8 oktober jl. namen we afscheid van Harry Reininga. Gedurende zijn termijn als voorzitter van het bestuur van BreedSaam zijn, in goede samenwerking met de directeur, mooie resultaten behaald.

Afscheid Ben Sanders

Op 1 juli j.l. namen wij afscheid van Ben Sanders, een van onze ‘founding fathers’. Ben gaat genieten van zijn welverdiende pensioen. Ben is altijd één van de drijvende krachten achter BreedSaam geweest.