Het laatste nieuws

Update meldportaal Axxerion

Met ingang van 1 december 2020 zijn de laatste twee besturen (PCPO Midden-Brabant en Driespan) aangesloten op dit meldportaal.

Stand van zaken Energiecollectief

Bijna alle schoolbesturen hebben bevestigd deel te nemen aan het energiecollectief van BreedSaam (twee landelijke organisaties hebben nog wat meer tijd nodig voor het besluitvormingstraject).

BreedSaam in BN De Stem

BreedSaam bestaat inmiddels alweer ruim 5 jaar! BN De Stem maakte de balans op in een paginagroot artikel. Zij interviewden Harry Reininga en Pieter van Hoorn over onze succesvol gebleken werkwijze.

BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor alle kinderen en voor het personeel van de scholen.
BreedSaam heeft als belangrijkste doel het realiseren van nieuwbouw-,
renovatie- en onderhoudsprojecten voor de aangesloten scholen.
Dit doet BreedSaam zo effectief en efficiënt mogelijk met als doel
grote tevredenheid te creëren bij alle doelgroepen.