Het laatste nieuws

Mailbox hack

Op 15 september jl. is de mailbox van een medewerker van BreedSaam gehackt en zijn vanuit deze mailbox malwaremails met als onderwerp “betaling” verstuurd. De ontvangers van dit bericht zijn zo goed als mogelijk op de hoogte gesteld van verzending, maar het bleek helaas niet mogelijk alle ontvangers te achterhalen. Mocht u een dergelijke mail…

Nieuwe voorzitter

In de nieuwsbrief van december hebben we Liesbeth van Beek aan jullie voorgesteld als nieuwe voorzitter van het bestuur. Helaas heeft Liesbeth door omstandigheden haar taak bij BreedSaam moeten neerleggen. Inmiddels is Flip Verwaaijen als nieuwe bestuursvoorzitter aan de slag. Flip is gestart in het onderwijs en heeft na een aantal jaren de overstap gemaakt naar…

Project Horizon

Basisschool de Horizon in Prinsenbeek wordt op dit moment volledig gerenoveerd en verduurzaamd. Tegelijk wordt de school uitgebreid met drie klaslokalen en een tweede speellokaal. De kleutergroepen zijn tijdens de werkzaamheden op locatie gebleven en alle andere groepen tijdelijk ondergebracht bij de Griffioen en het Surplus-gebouw naast de Horizon. Alle installaties, zoals elektra, waterleiding, sanitair,…

BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor alle kinderen en voor het personeel van de scholen.
BreedSaam heeft als belangrijkste doel het realiseren van nieuwbouw-,
renovatie- en onderhoudsprojecten voor de aangesloten scholen.
Dit doet BreedSaam zo effectief en efficiënt mogelijk met als doel
grote tevredenheid te creëren bij alle doelgroepen.