Skip to main content
BreedSaam is de coƶperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Nieuws

Inloopavond Bavelse scholen 20 maart

Op 20 maart jl. vond er inloopavond voor omwonenden van het nieuwbouwproject in Bavel plaats. Onderstaand treft u de presentatie aan die die avond gegeven is.

Lees meer

Nieuws

Nieuw gebouw CBS de Fontein feestelijk geopend

Op donderdag 26 oktober jl. is de nieuwbouw van CBS De Fontein feestelijk geopend. Na enkele korte speeches knipte Wethouder Haagh samen met een stoere ridder en een mooie prinses van de school het...

Lees meer

Nieuws

Start project Brabantpark-Heusdenhout: fase 1: renovatie Tweesprong

In de afgelopen herfstvakantie zijn de werkzaamheden gestart om OBS de Tweesprong te renoveren en uit te breiden.

Lees meer

BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor alle kinderen en voor het personeel van de scholen.

BreedSaam heeft als belangrijkste doelen het op een effectieve en efficiƫnte wijze realiseren van de bouw en onderhoudsprojecten uit het MJP resp. het MJOP en dat te doen op een wijze die tot grote tevredenheid leidt bij de scholen (besturen, directies en leraren, ouders en kinderen).

Contact

Hooilaan 1, 4816 EM Breda
telefoon 076-3030036, info@breedsaam.nl