Skip to main content
BreedSaam is de coƶperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Nieuws

Opening Ons SBO

Op 12 mei jl. werd in het voorjaarszonnetje de verbouwde en uitgebreide locatie van Ons SBO aan de Ruusbroecstraat geopend. De kinderen en gasten zagen hoe wethouder Haagh met enkele kinderen door het...

Lees meer

Nieuws

Opening Okba Ibnoe Nafi

De school is al even in gebruik maar op vrijdagmiddag 31 maart jl. werd de gerenoveerde school van IBS Okba Ibnoe Nafi officieel geopend. Bestuur, wethouder en team spraken de aanwezigen toe in de...

Lees meer

Nieuws

BreedSaam in Breda zoekt voor haar organisatie een Financieel Controller

De controller binnen BreedSaam is een financieel-economisch expert die het Bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV), Raad van Commissarissen (RvC), directie en management ondersteunt.

Lees meer

BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor alle kinderen en voor het personeel van de scholen.

BreedSaam heeft als belangrijkste doelen het op een effectieve en efficiƫnte wijze realiseren van de bouw en onderhoudsprojecten uit het MJP resp. het MJOP en dat te doen op een wijze die tot grote tevredenheid leidt bij de scholen (besturen, directies en leraren, ouders en kinderen).

Contact

Hooilaan 1, 4816 EM Breda
telefoon 076-3030036, info@breedsaam.nl