Skip to main content
BreedSaam is de coöperatieve vereniging van 11 schoolbesturen in Breda die na de doordecentralisatie de huisvesting verzorgt voor 56 scholen en 70 gebouwen in het primair en (voortgezet) speciaal onderwijs in Breda.

Nieuws

Opening Okba Ibnoe Nafi

De school is al even in gebruik maar op vrijdagmiddag 31 maart jl. werd de gerenoveerde school van IBS Okba Ibnoe Nafi officieel geopend. Bestuur, wethouder en team spraken de aanwezigen toe in de...

Lees meer

Nieuws

Afscheid Max Hoefeijzers en Frank van Esch

Na afloop van de ledenvergadering van 30 maart jl. namen we als BreedSaam afscheid van twee van onze “founding fathers”, de heren Max Hoefeijzers en Frank van Esch. Beide heren hebben zich (samen met...

Lees meer

Nieuws

Brederocollege officieel onthuld

Op woensdag 1 februari jl. werd het vernieuwde locatie van het Brederocollege officieel onthuld. Speciale gast was Alexander Pechtold van D66, die ook in gesprek ging met een aantal leerlingen van het...

Lees meer

BreedSaam draagt bij aan maximale ontwikkelingskansen voor kinderen door het realiseren van een rijke leer- en werkomgeving en een veilig en gezond leer- en werkklimaat voor alle kinderen en voor het personeel van de scholen.

BreedSaam heeft als belangrijkste doelen het op een effectieve en efficiënte wijze realiseren van de bouw en onderhoudsprojecten uit het MJP resp. het MJOP en dat te doen op een wijze die tot grote tevredenheid leidt bij de scholen (besturen, directies en leraren, ouders en kinderen).

Contact

Hooilaan 1, 4816 EM Breda
telefoon 076-3030036, info@breedsaam.nl